منابع انسانی پویا

نیروی انسانی و کارکنان شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک معتقدند که توجه به منافع مشتری نهائی و تولید محصولی مطابق با استانداردهای بین المللی و بالاترین کیفیت ممکن ؛ وظیفه‌ی ملی است و برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را در واحدها و قسمت های مختلف سازمان بکار برده تا کلیه محصولات را مطابق با استانداردهای موجود و با نهایت دقت تولید و نقش نماينده مشتري را در مجموعه نوین پلاستیک ايفا ‌كنند.