آزمایشگاه مدرن و مجهز

واحد کنترل کیفی شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک با هدف ارائه خدمات آزمون روی کلیه محصولات تولیدی این شرکت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی تشکیل شده است. این آزمایشگاه با تلاش در پویایی و حفظ و بهبود اثربخشی فعالیت‌ها، بهبود مستمر و کسب رضایتمندی مشتری، خدمات خود را مطابق با استاندارد‌های بین المللی ارائه می‌نماید واحد کنترل کیفیت به طور پیوسته مواد اولیه ورودی ، محصولات تولیدی و فرآیند تولید را مطابق با استانداردهای موجود و با نهایت دقت کنترل کرده و نقش نماينده مشتری را در مجموعه نوین پلاستیک ايفا می‌كند.
هدف از تأسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت، انجام آزمون‌های مرتبط با مواد اولیه و محصولات تولیدی برای مشتریان داخلی و خارجی می‌باشد. لوازم و تجهیزات این آزمایشگاه و نیز روش‌های اجرایی جهت برآورده سازی الزامات و استاندارد‌های ملی و بین المللی از معتبر‌ترین برند ها تهیه شده‌اند.