رعایت کلیه الزامات قانونی

رعایت الزامات قانون کار و واکاوی پیوسته و مستمر خطرات احتمالی و دفع آنها به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، ضامن کاهش حوادث و سوانح ناشی از کار در کارگاه های تولیدی و صنعتی خواهد بود. رعایت ایمنی و بهداشت کار بخش مهمی از شروع یک فعالیت در کارگاه های تولیدی و عمرانی است و هرگونه قصور در خصوص آنها هزینه ها و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد. شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک با  دیدگاه 'اول ایمنی بعد کار' تولید کاملا ایمن را در دستور کار قرار داده و بر این اساس جدایی و تفکیک میان کار و ایمنی به هیچ وجه پذیرفته نیست و این موضوع مهم مرتبا در دستور کار مدیران ارشد این سازمان قرار دارد.