مهندسی و استراتژی فروش

یکی از اهداف مهم و کلیدی شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک در زمینه فروش و بازاریابی، مشتری‌مداری و توجه به رضایت مشتری است. البته شایان ذکر است که تنها رضایتمندی مشتریان کافی نبوده بلکه وفاداری مشتریان رضایتمند ما نیز برای ما مهم تلقی میشود.
در نهایت پیام شرکت تولیدی صنعتی نوین پلاستیک حفظ و وفاداری مشتری است و به نوعی بحث فروش و ارائه را یک نوع ارتباط می داند و در واقع هدف، تنها فروش محصولات نیست، بلکه تمرکز بر ارتباط و مشاوره با مشتری برای شرکت مهم می‌باشد. شرکت پارس اتیلن کیش در این مسیر نیز سعی دارد به مشتری در خرید اطمینان بدهد و این موضوع متصل به مدیریت فروش - بازاریابی و کارشناسان تخصصی این مجموعه می‌باشد .
وظیفه شرکت پارس اتیلن کیش این است که با فهم و شناخت نیاز مشتری، آن نیاز را با محصول شرکت تطبیق دهد و سپس مشتری را برای خرید ترغیب کند. شرکت پارس اتیلن کیش و کارکنان با تجربه فروش، می‌دانند که حضور در بازار، یکی از تاکتیک‌های لازم برای بهره‌برداری از سفارشات است. از این رو مشتری‌یابی موثر را مستلزم تکنیک‌های حل مساله می‌داند که شامل شناخت و تطبیق نیاز مشتری با محصولات شرکت، هنگام فروش است.